Aandacht voor houtkrullen als stalbedekking bij pluimvee.

11 november 2022

Met de toenemende gevallen van vogelgriep de laatste tijd, stijgt de aandacht voor dierengezondheid tijdens de ophokplicht. Een goede bodembedekking in de binnenverblijven draagt bij aan een droge leefomgeving, zorgt voor een goede ammoniakabsorptie, verlaagt de kansen op salmonella en campylobacter. Kortom een goede bodembedekking is de basisvoorwaarde voor een goede gezondheid van de kip.

De vraag is echter, “wat is een goede bodembedekker?”.

Ideale bodembedekkers zijn stro, houtvezel en houtkrullen. Deze keer leggen we de aandacht eens op de goede werking van houtkrullen als stalbedekking.

Houtkrullen hebben als voordeel dat ze weinig stof afgeven en tegelijkertijd een goede absorptie hebben en bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van stank. Bovendien zorgen houtkrullen voor een luchtiger bodem. En ook als het gaat om duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, scoren houtkrullen erg goed.

Vanwege het lage stofgehalte is bekend dat kippen bij een bodembedekking als houtkrullen nauwelijks klachten aan de luchtwegen krijgen.

Alles overwegend mag de conclusie getrokken worden dat houtkrullen een uitstekende bodembedekker zijn voor de kippenschuur.