Een hoogwaardige stalbedekking
Naast houtkrullen en zaagsel zijn stro en vlas een alternatief als strooiselproduct. Vlasstrooisel wordt ook gebruikt in de paardenwereld vanwege het lage stofgehalte. De 100% natuurlijke strooisels als stro en vlas zijn gemakkelijk in onderhoud.

Strooisels

De natuurlijke strooisels die we bij Martens aanbieden zijn geschikte alternatieven als bodembedekker. De strooisels zijn vervaardigd van gemalen stro en vlas. De biologische afbraak geeft een voordeel ten opzichte van houtkrullen, het geeft alleen wat minder volume in de stallen.

Toepassingen

Stro wordt toegepast als alternatief stalbedekker bij jongvee, melkvee en varkens. Vlas wordt toegepast in de paardenhouderij.
Goed om te weten! Vlas is als alternatief van houtkrullen een goed product.
Strooisels. Geleverd op maat.

Vlas

Vlas is een veelgebruikte bodembedekker voor stallen in maneges en in paardenhouderijen. Vlas is gemakkelijk in onderhoud, kent een hoge vochtopname en produceert weinig tot geen stof. Vlas voorkomt irritaties aan luchtwegen en ogen bij paarden.

Stro

Stro is een prettige bodembedekker voor pluimvee, varkens en kalveren. Stalstrooisel wordt ook veel toegepast in paardenstallen. Door een moderne snijbewerking, bevat het stro weinig stofdeeltjes. De fijne structuur van het stro zorgt voor een actieve vochtopname.

Nieuws & actualiteit
13 februari 2024

Bij Martens Wood Waste Solutions zetten we ons in om waarde te geven aan resthout en houtafval. Zo verwerken we…

18 april 2023

Maneges en stoeterijen blijven vaak zoeken naar de ideale stalbedekker. Deels is datingegeven door de wens om een duurzame bodembedekker…