Biomassa belangrijk om het dreigende energietekort op te lossen.

1 juli 2022

Opnieuw alarmerende krantenkoppen over het dreigende energietekort.

Logisch, nu Rusland de gaskraan verder dichtdraait. Het leidt er zelfs toe dat het kabinet heeft besloten om de kolencentrales opnieuw op volle toeren te laten draaien en het kostbare gas liever te gebruiken om de noodzakelijke voorraden op peil te brengen.

Tegelijkertijd verstomt de negativiteit over de inzet van biomassa als groene brandstof voor energieopwekking. Terecht ook, zo vindt André Faaij van TNO. Want ondanks de discussie over de houtkap, het houttransport en de fijnstof uitstoot, kan het aandeel van biomassa verdrievoudigd worden om toch binnen de duurzaamheidskaders te blijven die de Europese Unie heeft ingesteld. Opvallend daarbij is dat Faaij vooral ook kijkt naar de waarde van biomassa gewassen als een instrument voor beter bodembeheer.

Faaij noemt als belangrijke evidente voordelen.