Houtige biomassa, feiten en beeldvorming

14 februari 2023

In onze maatschappij laaien discussies hoog op. Over allerlei thema’s. Wat daarbij opvalt is dat feiten steeds vaker worden bestreden met meningen en overtuigingen. De werkelijkheid, gebaseerd op cijfers en feiten, lijkt niet meer van belang te zijn. In de discussie over biomassa is het niet veel anders. Beeldvorming en realiteit staan nog wel eens ver uit elkaar.

Toen we onlangs een interessante afbeelding tegenkwamen van biomassa feiten, waren wij er direct van overtuigd dat we die wilden delen.

Dus, hierbij een interessante afbeelding die het verschil tussen beeldvorming en realiteit op heldere wijze laat zien.

Bron: biomassafeiten.nl