Inzameling en recycling van hout steeds omvangrijker.

22 december 2022

Wist u dat wij als Nederlanders per jaar bijna 25 kilo houtafval per persoon ‘produceren’. Opgeteld is het een gigantisch volume, zo’n 450 miljoen kilo. Een groot deel van dit afvalhout wordt gerecycled en toegepast voor houtproducten zoals spaanplaten. Een groot deel van het houtafval wordt ook gebruikt als grondstof voor houtpellets.

Bij Martens WWS zamelen wij rechtstreeks houtafval en resthout in bij houtverwerkende industrie en bij partners die het hout selecteren bij milieustraten en sloperijbedrijven.

Dankzij ons uitgekiende distributiesysteem plaatsen wij houtcontainers en legen wij de containers volgens afspraak. Op deze wijze dragen we, in de hele houtverwerkende keten, bij aan een biobased oplossing voor energiebrandstof.  

Bent u houtverwerker? Neem dan contact met ons op voor ontzorging van al uw houtafval en resthoutverwerking.