Inzet van een Bio WKK bij glastuinbouw als oplossing voor dure gas- en stroomprijzen.

5 april 2022

De recente inval door Rusland in Oekraïne heeft geleid tot piekprijzen voor zowel aardgas als stroom. De enorme stijging wordt door vele economen al omschreven als energiecrisis. Eén van de bedrijfstakken die daarvan schade ondervinden zijn de glastuinbouwers.

Ondanks het feit dat de overheid terughoudend is met het verlenen van subsidie voor aanleg en installatie van houtige biomassa, zijn de actuele energieprijzen zo hoog dat aanleg zonder subsidie toch een overweging kan zijn.

Glastuinbouw Nederland is van mening dat houtige biomassa een belangrijke transitie-brandstof is. Vooral omdat er maar weinig of geen betaalbare alternatieven zijn die de piek-warmtevraag op een aantrekkelijke manier kunnen opvangen. Het belang van duurzaamheid wordt ook door Glastuinbouw Nederland erkend. Toeleveranciers van houtpellets als Martens WWS, garanderen het exclusieve gebruik van resthout- en afvalhout uit de regio, waardoor wordt voldaan aan de duurzaamheids-eis.