Uitdunning van bos om groeiomstandigheden goed te houden.

6 april 2022

In vele bossen en houtwallen ontstaat na verloop van jaren een verdichting. Dit gaat ten koste van de groeiomstandigheden in het bos. Jongere bomen en struiken krijgen nauwelijks de kans om zich goed te ontwikkelen. Niet voor niets zijn open ruimtes in bossen belangrijk voor verjonging van het bos. Bovendien geven open ruimtes ook kans aan andere planten en struiken om tot ontwikkeling te komen en bij te dragen aan een gevarieerd ecosysteem in het bos. Vanzelfsprekend is het belangrijk om voorafgaand aan uitdunning en het rooien van bomen te inspecteren op de leefomgeving van dieren. Het is onwenselijk om de leefomgeving onnodig te verstoren. Bovendien is het van belang om zieke en aangetaste bomen eerder te verwijderen dan gezonde bomen.

Martens WWS kan het rooien en uitdunnen van bossen en houtwallen compleet verzorgen.

Vraag ons naar de mogelijkheden.